Gå tilbake til:
Du er her:

Bystyrekomiteenes ledelse

Her finner du kontaktinformasjon til ledelsen og administrasjonen for bystyrekomiteene.

Lederne og nestlederne i alle bystyrekomiteene er politikere på heltid. I tillegg har alle komiteene et arbeidsutvalg bestående av leder, nestleder og et tredje komitemedlem som er godtgjort i en 50% stilling.


Komite for finans, kultur og næring
Leder: Hilde Onarheim (H) - 93 06 54 99
Nestleder: Lubna Boby Jaffery (A)

Au medlem: Trygve Birkeland (KRF) - 91 78 91 68


Administrasjon
Rådgiver: Frank Wessels - 40 81 89 67
Førstekonsulent: Birgitte Bratland - 40 90 41 45

Medlemmer og varamedlemmer i komite for finans, kultur og næring

_________________________________________

Komité for miljø og byutvikling
Leder: Geir Steinar Dale (A) - 91 31 16 40
Nestleder: Tor A. Woldseth (FrP) - 99 61 75 76

Au medlem: Sondre L. Båtstrand (UAV) - 40 22 63 89


Administrasjon:
Rådgiver: Marte Holm - 91 87 78 40
Førstekonsulent: Andreas Berg - 40 81 89 66

Medlemmer og varamedlemmer i komite for miljø og byutvikling

_________________________________________

Komite for barnehage, skole og idrett
Leder: Per-Arne Hvidsten Larsen (V)
Nestleder: Henning Warloe (H) - 932 01 890


AU medlem: Linn Katrin Pilskog(A) - 93 48 75 26

Administrasjon
Rådgiver: Bjarte K. Frønsdal - 97 69 92 43
Førstekonsulent: Nina Steimler - 40 81 89 65

Medlemmer og varamedlemmer i komite for barnehage, skole og idrett

_________________________________________

Komité for helse og sosial
Leder: Oddny Miljeteig (SV) - 91 61 34 71
Nestleder: Marita Moltu (PDK) - 97 47 30 02

AU medlem: Kjersti Pettersen (H)


Administrasjon

Rådgiver: Ragnar Zakariassen - 97 07 09 75
Førstekonsulent: Nina Steimler - 40 81 89 65

Medlemmer og varamedlemmer i komite for helse og sosial

_________________________________________

Komité for fullmakter og politisk styringssystem
Leder: Marte Mjøs Persen (A) - 91 65 56 99
Nestleder: Hilde Onarheim (H) - 93 06 54 99


Administrasjon
Rådgiver: Frank Wessels - 40 81 89 67
Førstekonsulent Bodil Vetaas -

Medlemmer og varamedlemmer i komite for fullmakter og politisk styringssystem


Felles kontaktinformasjon for alle bystyrekomiteene
Postadresse: Bystyrets kontor, Postboks 7700, 5020 BERGEN
Besøksadresse: Magistraten, Rådstuplass 5

Telefon: 55 56 64 04
e-post: Bystyrets.kontor@bergen.kommune.no

_________________________________________