Gå tilbake til:
Du er her:

Partienes gruppesekretærer og politiske rådgivere

Flere av partiene som er representert i bystyret har ansatt gruppesekretærer og politiske rådgivere. Disse har som oppgave å praktisk bistå bystyregruppens arbeid i bystyre og komiteer, og er ansatt i partiet. En del av gruppesekretærene er medlemmer eller varamedlemmer i bystyret.

for Høyres bystyregruppe

Vegard Elde Vefring
e-post: vegard.vefring@bergen.kommune.no
telefon: 41 52 88 14

Tobias Strandskog
telefon: 90 21 70 10
e-post: tobias.strandskog@bergen.kommune.no


__________________________________________

for Arbeiderpartiets bystyregruppe

Torgeir Gimse
e-post: Torgeir.Gimse@bergen.kommune.no
telefon: 41 68 65 59

Linn Katrin Pilskog
e-post: LinnKatrin.Pilskog@bergen.kommune.no
telefon: 93 48 75 26

___________________________________________

for Fremskrittspartiets bystyregruppe

Marte J. Monstad
e-post: MarteJ.Monstad@bergen.kommune.no
telefon: 40 72 26 08

___________________________________________

for Venstres bystyregruppe

Torstein Stråtveit
e-post: Torstein.Stratveit@bergen.kommune.no
telefon: 48 26 60 70

___________________________________________

for Kristelig Folkepartis bystyregruppe

Eivind Skår
e-post: Eivind.Skar@bergen.kommune.no
telefon: 98 03 70 78

___________________________________________

for Sosialistisk Venstrepartis bystyregruppe

Gabriel Steinsbekk
e-post: Gabriel.Steinsbekk@bergen.kommune.no
telefon: 93 65 98 98

___________________________________________

for Rødts bystyregruppe

Torill Frøise
e-post: Torill.Froise@bergen.kommune.no
telefon: 94 19 11 40

___________________________________________

for Miljøpartiet De Grønne

Svein-Martin Hovland Stenseth
e-post: Svein-Martin.Stenseth@bergen.kommune.no
telefon: 91 37 67 79
___________________________________________

for Senterpartiet

Eva Bjørø Pedersen
e-post: Eva.Pedersen@bergen.kommune.no
telefon: 99 42 71 47

___________________________________________

Felles kontaktinformasjon for alle gruppesekretærene:

Postadresse: Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 BERGEN

Besøksadresse: Magistraten, Rådstuplass 5

Telefon Bystyrets kontor: 5556 6404

___________________________________________