Gå tilbake til:
Du er her:

Partienes gruppesekretærer

Alle partiene som er representert i bystyret har ansatt gruppesekretærer og/eller politiske rådgivere. Disse har som oppgave å praktisk bistå bystyregruppens arbeid i bystyre og utvalg, og er ansatt i partiet. En del av gruppesekretærene/rådgiverne er medlemmer eller varamedlemmer i bystyret.

for Høyres bystyregruppe
Marte Leirvåg
e-post: marte.leirvåg@bergen.kommune.no
telefon: 90 68 89 19

for Arbeiderpartiets bystyregruppe
Torgeir Gimse
e-post: Torgeir.Gimse@bergen.kommune.no
telefon: 41 68 65 59

for Folkeaksjonen Nei til mer bompenger
Gunnar Der Meeren
e-post: Gunnar.DerMeren@bergen.kommune.no
telefon: 99 42 86 44for Miljøpartiet De Grønne
Susanne Waage
e-post: Susanne.Waage@bergen.kommune.no
telefon: 91 16 45 36

for Sosialistisk Venstrepartis bystyregruppe
Gabriel Steinsbekk
e-post: Gabriel.Steinsbekk@bergen.kommune.no
telefon: 93 65 98 98

for Senterpartiets bystyregruppe
Eva Bjørø Pedersen
e-post: Eva.Pedersen@bergen.kommune.no
telefon: 99 42 71 47

for Rødts bystyregruppe
Even Sandvik Underlid
e-post: even.underlid@bergen.kommune.no
telefon: 99 42 45 36

for Fremskrittspartiets bystyregruppe
Marte J. Monstad
e-post: MarteJ.Monstad@bergen.kommune.no
telefon: 40 72 26 08


for Venstres bystyregruppe
Torstein Stråtveit
e-post: Torstein.Stratveit@bergen.kommune.no
telefon: 48 26 60 70

for Kristelig Folkepartis bystyregruppe
Eivind Skår
e-post: Eivind.Skar@bergen.kommune.no
telefon: 98 03 70 78

for Pensjonistpartiet
Kurt Pedersen
epost: kurt.pedersen@bergen.kommune.no
telefon: 90952809


Felles kontaktinformasjon for alle gruppesekretærene:

Postadresse: Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 BERGEN

Besøksadresse: Magistraten, Rådstuplass 5

Telefon Bystyrets kontor: 5556 6404

___________________________________________