Gå tilbake til:
Du er her:

Muntlig innlegg

Hvis du har synspunkter til en sak bystyrekomiteene har på sakskartet, kan du komme i komiteen for å holde et muntlig innlegg. Dette må meldes på forhånd til Bystyrets kontor.

Muntlig innlegg til saker på sakskartet
Enkeltpersoner eller representanter fra foreninger, grupper eller interesseorganisasjoner som ønsker å gi uttrykk for sine synspunkter på en sak bystyrekomiteene eller bystyret har til behandling, kan komme i den aktuelle komiteen og holde et muntlig innlegg om saken. Komiteene avgir innstilling til bystyret i ulike saker. Det er ikke mulig for publikum å komme med innlegg under bystyremøtene.

Det er satt av tid til muntlige innlegg i begynnelsen av de ordinære komitémøtene eller i egne formøter. Innleggene bør være korte og helst holdes innenfor rammen av fem minutter. Det blir ført i møteprotokollen hvem som har møtt og hvilken sak innlegget gjaldt.

Hvordan be om et muntlig innlegg?
Hvis du eller din forening eller gruppe ønsker å holde et muntlig innlegg, må det sendes en skriftlig henvendelse om dette til Bystyrets kontor senest klokken 12 dagen før møtet.

I Komite for miljø og byutvikling avholdes vanligvis formøter for muntlige to dager før det oppsatte møtet. Fristen for å be om et muntlig innlegg i Komite for miljø og byutvikling er derfor tre dager før det ordinære komitémøtet.

Den skriftlige henvendelsen skal inneholde navn på hvem som møter og hvilken sak på sakskartet det gjelder.

Send henvendelsen på e-post til bystyrets.kontor@bergen.kommune.no,

eller Bystyrets kontor, Bergen rådhus, Postboks 7700, 5020 Bergen