Gå tilbake til:
Du er her:

Bystyreutvalgenes ledelse

Her finner du kontaktinformasjon til ledelsen og administrasjonen for bystyreutvalgene.

Lederne og nestlederne i alle bystyreutvalgene er politikere på heltid. I tillegg har alle utvalgene et arbeidsutvalg bestående av leder, nestleder og et tredje utvalgsmedlem som er godtgjort i en 50% stilling.


Utvalg for finans, kultur og næring
Leder: Harald Viktor Hove (H) 41 66 95 58
Nestleder: Øystein Bønes (MDG) 47 41 55 97

Au medlem: Julie Andersland (V)


Administrasjon
Rådgiver: Frank Wessels 40 81 89 67
Førstekonsulent: Birgitte Bratland 40 90 41 45

Medlemmer og varamedlemmer i utvalg for finans, kultur og næring

_________________________________________

Utvalg for miljø og byutvikling
Leder: Geir Steinar Dale (A) - 91 31 16 40
Nestleder: Trym Årfløy (FNB) 90 97 50 06

Au medlem:Charlotte Spurkeland


Administrasjon:
Rådgiver: Marte Holm 91 87 78 40
Førstekonsulent: Andreas Berg 40 81 89 66

Medlemmer og varamedlemmer i utvalg for miljø og byutvikling

_________________________________________

Utvalg for barnehage, skole og idrett
Leder: Mikkel Grüner (SV)
Nestleder: Cesilie Tveit (FNB) 93 00 31 83


AU medlem:Marte Leirvåg (H) 90 68 89 19

Administrasjon
Rådgiver: Bjarte K. Frønsdal 97 69 92 43
Førstekonsulent: Nina Steimler 40 81 89 65

Medlemmer og varamedlemmer i utvalg for barnehage, skole og idrett

_________________________________________

Utvalg for helse og sosial
Leder:Hilde Onarheim (H) 93 06 54 99
Nestleder: Diane Berbain (SV)

AU medlem: Håkon Pettersen(KrF)


Administrasjon

Rådgiver: Ragnar Zakariassen 97 07 09 75
Førstekonsulent: Nina Steimler 40 81 89 65

Medlemmer og varamedlemmer i utvalg for helse og sosial

_________________________________________

Utvalg for fullmakter og politisk styringssystem
Leder: Marte Mjøs Persen (A) 91 65 56 99
Nestleder: Harald Victor Hove (H)

Administrasjon
Rådgiver: Frank Wessels 40 81 89 67
Førstekonsulent  Heidi Johannessen

Medlemmer og varamedlemmer i utvalg for fullmakter og politisk styringssystem

Felles kontaktinformasjon for alle bystyreutvalgene:

Postadresse: Bystyrets kontor, Postboks 7700, 5020 BERGEN
Besøksadresse: Magistraten, Rådstuplass 5

Telefon: 55 56 64 04
e-post: Bystyrets.kontor@bergen.kommune.no

_________________________________________