Partienes gruppesekretærer

Alle partiene som er representert i bystyret, har gruppesekretærer eller politiske rådgivere. Disse har som oppgave å praktisk bistå bystyregruppens arbeid i bystyre og utvalg, og er ansatt i partiet.

Høyres bystyregruppe

Petter W. H. Haugland
e-post: Petter.Haugland@bergen.kommune.no 
telefon: 90 23 45 72

Chris Jørgen K. Rødland
e-post: Chris.Rodland@bergen.kommune.no
telefon 45 43 84 28

Arbeiderpartiets bystyregruppe

Torgeir Gimse
e-post: Torgeir.Gimse@bergen.kommune.no
telefon: 41 68 65 59

Folkeaksjonen Nei til mer bompenger

Gunnar Van Der Meeren
e-post: Gunnar.DerMeeren@bergen.kommune.no
telefon: 99 42 86 44

Laura Dolzenko
e-post: laura.dolzenko@bergen.kommune.no

MDGs bystyregruppe

Suzanne Rødseth
e-post: Suzanne.Rodseth@bergen.kommune.no
telefon: 48 15 51 27

Sosialistisk Venstrepartis bystyregruppe

Gabriel Steinsbekk
e-post: Gabriel.Steinsbekk@bergen.kommune.no
telefon: 936 59 898

Senterpartiets bystyregruppe

Knut Olav Alhaug     
telefon:  479 09 692 
knut.alhaug@bergen.kommune.no
 

Rødts bystyregruppe

Even Underlid
e-post: even.underlid@bergen.kommune.no
telefon: 994 24 536
 

Fremskrittspartiets bystyregruppe

Martin Virkesdal Jonsterhaug
e-post: Martin.Jonsterhaug@bergen.kommune.no
telefon: 91 60 38 20

Venstres bystyregruppe

Maja Nilsen
e-post: Maja.Nilsen@bergen.kommune.no
telefon: 47 63 03 60

Kristelig Folkepartis bystyregruppe

Eivind Skår
e-post: Eivind.Skar@bergen.kommune.no
telefon: 98 03 70 78
 

Felles kontaktinformasjon for alle gruppesekretærene:

Postadresse: Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 BERGEN
Besøksadresse: Bergen Rådhus
Telefon Bystyrets kontor: 5556 6404