Politiske partier

Her finner du kontaktinformasjon til partiene som er representert i Bergen bystyre 2019 - 2023.

Lurer du på hvem som stiller til valg ved valget i 2023 kan du se her:

Lister til kommunestyrevalget 2023

Bergen Høyre
Kong Oscarsgt. 14, 5017 Bergen
Tlf.: 55 30 79 80
E-post: hoyre@bergen.kommune.no

Arbeiderpartiet i Bergen
Lars Hillesgt. 19, 5008 Bergen
Tlf.: 55 70 51 00
E-post: bergen@arbeiderpartiet.no

Folkeaksjonen Nei til mer bompenger
E-post: bergen@neitilmerbompenger.no

Bergen FrP
C Sundtsgate 56, 5004 Bergen
Tlf.: 55 30 76 20/21
E-post: hordaland@frp.no

Bergen Venstre
Postboks 1211, 5811 Bergen
Tlf.: 46 11 11 11
E-post: bergen@venstre.no

Kristelig Folkeparti
Vestre Muralmenning 15, 5011 Bergen
Tlf.: 55 54 13 40
E-post: bergen@krf.no

Bergen SV
St. Jakobs Plass 9, 5008 Bergen
Tlf.: 48 27 97 79
E-post: bergen@sv.no

Raudt Bergen
Hans Tanks gt. 17, Postboks 992, 5808 Bergen
Tlf.: 55017934
E-post: bergen@raudt.no

Miljøpartiet De Grønne
Bergen Rådhus, Postboks 7700, 5020 Bergen
Tlf.: 55 56 52 38
E-post: bergen@mdg.no

Senterpartiet
Vestre Muralmenningen 15, 5011 Bergen
Tlf.: 53 00 01 90
E-post: bergen@sp.no