Gå tilbake til:
Du er her:

Publikasjoner

Arbeid med ungdomsråd

Her kan du laste ned veileder for arbeid med ungdomsråd. Dette er først og fremst en håndbok for de som arbeider med ungdomsråd eller lignende organisasjoner.

Elevrådshåndbok

Elevrådshåndboken er et initiativ fra Ungdommens bystyre, som har utarbeidet boken i samarbeid med elevrådsrepresentanter og Byrådsavdeling for barnehage og skole. Her kan du laste den ned.