Gå tilbake til:
Du er her:

Om oss

Hva er Ungdommens bystyre?

Ungdommens bystyre (UB) bygger på en erkjennelse av at det er barn og unge selv som best vet hvordan det er å være ung, og hva barn og unge trenger.

UBs oppgaver

Det er Bergen bystyre som har vedtatt hvilke oppgaver Ungdommens bystyre (UB) skal ha.

Organisering og saksbehandling

Organiseringen av Ungdommens bystyre (UB) har flere likhetstrekk med hvordan Bergen bystyre er organisert. Det er et samlet UB som avgir de endelige uttalelser til Bergen bystyre.

Samarbeid

Representantene i Ungdommens bystyre (UB) skal fungere som representanter og talerør for alle barn og unge i Bergen kommune. Samarbeid med andre er derfor en viktig del av UBs arbeid.