Gå tilbake til:
Du er her:
UNGDOMMENS BYSTYRE 2018

Ungdommens bystyre ønsker mer penger til dette!

Ungdommens bystyre (UB) har hatt sitt siste møte for året, hvor innspill til neste års kommunebudsjett ble diskutert og vedtatt. Les her hva UB mener kommunen skal bruke mer penger på.

Kommunal nettside for ungdoms og styrking av læreres IKT-kompetanse

Bergen kommune ligger i front når det gjelder digitale løsninger for byen borgere. Dette gjelder ikke for byens ungdommer. UB ønsker seg en egen kommunal nettside eller app, med relevant informasjon og hvor kommunens tilbud rettet mot ungdom er samlet på ett sted.

UB ønsker også at kommunens investering i IKT-utstyr følges opp med obligatorisk kursing av lærere i å bruke utstyret.

Forbedring av psykisk helse blant barn og unge

Bergen kommune har fokus på å bedre barn og unges psykiske helse. UB mener allikevel at det er for lite informasjon om tema som angst og ensomhet og hva man kan gjøre med det. UB ønsker at det:

  • utarbeides et informasjonshefte som skal distribueres på byens skoler.
  • settes av midler til flere miljøterapeuter og mer tilgjengelige helsesøstre på kommunens skoler
  • innføres undervisning i psykisk førstehjelp.
  • settes av midler som gjør det mulig å forlenge åpningstidene til Helsestasjon for ungdom (Hfu) i sentrum (Engen helsestasjon) slik at helsestasjonen kan holde åpent hver dag og ikke kun mandag til onsdag.

Svøm Bergen – instruktørkurs for lærere på ungdomskolen

Svømmeundervisningen på skolen utføres ofte av gymlærere uten spesiell svømmekompetanse. UB ønsker at det settes av midler til instruktørkurs for alle gymlærere i ungdomsskolen i Bergen.

Flere drikkefontener

I fjor ble det satt opp tre drikkefontener i Bergen sentrum etter forslag fra UB. Nå ber UB om at det settes opp fontener flere steder i Bergen sentrum og på toppen av Stoltzen.

Kildesortering på alle Bergensskolene

Kildesortering er et enkelt tiltak som ikke krever så mye av hver enkelt skole, men som samtidig fører til mindre miljøutslipp og gir gode vaner blant unge. Ved å gjenvinne glass og metall reduserer vi energibehovet i produksjonsprosessen med opptil 90%, og for hver kilo plast som blir gjenvunnet sparer vi 2 kilo olje.

Les alle forslag og vedtak her.