Gå tilbake til:
Du er her:

Er du ung og ønsker å være med å påvirke politikken i Bergen? Meld deg inn i det nye ungdomsrådet

Da kan du nå søke om en plass i Bergen kommunes ungdomsråd. Søknadsfristen er 10. januar 2020.

Bergen kommune søker motiverte ungdommer til kommunalt råd for ungdom.

Ungdomsrådets oppgave er å komme med innspill til politikerne i Bergen. Dette i form av innspill til saker som skal behandles av byens politikere, men også ved selv å sette saker som er viktig for ungdom på dagsordenen.

Ungdomsrådets oppgave er å komme med innspill til politikerne i Bergen. Dette i form av innspill til saker som skal behandles av byens politikere, men også ved selv å sette saker som er viktig for ungdom på dagsordenen.

Du vil som representant i ungdomsrådet kunne jobbe med for eksempel saker om kultur- og fritidstilbud, skole, helsetilbud og miljø.

Hvem kan søke?
Er du bosatt i Bergen kommune, over 13 år og på valgtidspunktet ennå ikke fylt 19 år, kan du søke. Ellers er det eneste kravet at du engasjert og motivert til å løfte frem ungdommens stemme.

Ungdomsrådet bør representere ungdommer med ulik bakgrunn, fra ulike deler av kommunen geografisk og fra både ungdomsskole og videregående skoler. I tillegg ønskes det ungdommer med erfaring fra elevråd og organisasjoner, men det er ikke et premiss for å kunne søke.

Om ungdomsrådet

  • Ungdomsrådet består av 17 representanter og 17 vararepresentanter.
  • Representantene er valgt for 2 år med oppstart i februar/mars 2020.
  • Som representant i ungdomsrådet, representerer du barn og unge i Bergen kommune og kan altså ikke representere interesseorganisasjoner, partier e.l.
  • Ungdomsrådet har 8 formelle møter i året, men det må forventes flere møter.
  • Du mottar som representant et honorar når du deltar på de formelle møter.
  • Organisasjoner o.l. kan nominere en kandidat til ungdomsrådet.

Demokratisk valg og nominasjon
Bergen kommune oppfordrer at alle kandidater som nomineres av organisasjoner og skoler, velges på en så demokratisk måte som mulig. Eksempelvis ved åpent personvalg blant elevmassen på skolen eller organisasjonens medlemmer.

Søknad
Du kan søke ved å sende en søknad som inneholder navn, alder, kjønn, bydel og skole til:
administrasjon.bystyrets.kontor@bergen.kommune.no
Skrive gjerne hva som motiverer deg til å søke, og om du har erfaring og/eller særlig interesse for å være med i ungdomsrådet.

Frist: 10. januar 2020