Gå tilbake til:
Du er her:

Forhåndsstemming

Her kan du forhåndsstemme

Er du folkeregistrert i en annen kommune enn Bergen, må du huske å forhåndsstemme innen 8. september. På valgdagen kan du kun stemme i hjemkommunen din.

Forhåndsstemming på institusjoner

Bergen kommune arrangerer forhåndsstemming på alle sykehjem og på en rekke andre institusjoner. Her finner du oversikten samt dato og klokkeslett.

(10.02.2017)

Forhåndsstemme hjemme

Hvis du på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan komme deg til et stemmelokale og avgi stemme, kan du søke om å få forhåndsstemme hjemme.

(10.02.2017)

Forhåndsstemme fra utlandet

Dersom du er i utlandet på valgdagen den 11. september 2017, kan du forhåndsstemme enten i Norge eller i utlandet, på Svalbard og Jan Mayen.

(10.02.2017)

Forhåndsstemme i en annen kommune eller i et annet fylke

Hvis du ved stortingsvalget forhåndsstemmer i et annet fylke enn hjemfylket ditt, kan du bruke en generell stemmeseddel som er påført de registrerte politiske partienes navn, uten kandidatnavn.

(28.03.2017)

Antall forhåndsstemmer i Bergen 2017 - oppdateres fortløpende

Her finner du oversikt over antall mottatte forhåndsstemmer i Bergen for Stortingsvalget 2017. Tallene oppdateres hver mandag.

(15.08.2017)