Gå tilbake til:
Du er her:

Forhåndsstemme hjemme

Hvis du på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan komme deg til et stemmelokale og avgi stemme, kan du søke om å få forhåndsstemme hjemme.

Velgere som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan avgi stemme i et stemmelokale, kan søke om å få forhåndsstemme hjemme.

Hjemme stemmingen foregår i de to sisteukene før valgdagen. Mer informasjon om datoene for hjemmestemming finner du her når valgdagen nærmer seg.

Søknaden om hjemmestemming må inneholde:

  • Fullt navn
  • Fødselsnummer
  • Nøyaktig oppholdsadresse
  • Telefonnummer

Du kan søke på følgende måter:

  • På telefon til Bergen kommune,
    55 56 55 56
  • Epost: valg@bergen.kommune.no
  • Send skriftlig søknad til: Valget, Bystyrets kontor, Postboks 7700, 5020 BERGEN

Dersom du sender epost eller brev kan du bruke dette søknadsskjema.

Slik foregår hjemmestemming
Hvis du får innvilget hjemmestemming, kommer to valgmedarbeidere hjem til deg. Før de kommer, vil de ta kontakt med deg på telefon for å avtale tidspunkt.