Gå tilbake til:
Du er her:

Forhåndsstemming på institusjoner

i forkant av valgdagen arrangerer Bergen kommune forhåndsstemming på alle sykehjem og på en rekke andre institusjoner.

De siste 2 ukene før valgdagen arrangeres det forhåndsstemming på alle helse- og sosialinstitusjoner i Bergen kommune, og også ved enkelte botilbud for eldre og funksjonshemmede og i fengslene.

Stemmeavlukker
Forhåndsstemmingen foregår ved at et team fra kommunen reiser rundt på institusjonene og setter opp stemmeavlukker ooversikt over institusjoner og tidspunkt finner du på kommunens nettsider i god tid før valgdagen imot forhåndsstemmer.

Har du spørsmål, kontakt

Oversikt over institusjoner og tidspunkt finner du på kommunens nettsideri god tid før valgdagen.