Gå tilbake til:
Du er her:

Forhåndsstemming på institusjoner

Bergen kommune arrangerer forhåndsstemming på alle sykehjem og på en rekke andre institusjoner. Her finner du oversikten samt dato og klokkeslett.

De to siste ukene før valgdagen 11. september arrangeres det forhåndsstemming på alle helse- og sosialinstitusjoner i Bergen kommune, og også ved enkelte botilbud for eldre og funksjonshemmede og i fengslene.

Stemmeavlukker
Forhåndsstemmingen foregår ved at et team fra kommunen reiser rundt på institusjonene og setter opp stemmeavlukker og tar imot forhåndsstemmer.

Det er åpent for alle å benytte seg av forhåndsstemmingen på institusjoner (gjelder ikke Haakonsvern og Bergen fengsel).

Har du spørsmål, kontakt