Gå tilbake til:
Du er her:

Forhåndsstemming i Bergen

Er du folkeregistrert i en annen kommune enn Bergen, må du huske å forhåndsstemme. På valgdagen kan du kun stemme i hjemkommunen din!

Husk legitimasjon

Du må ta med legitimasjon når du skal forhåndsstemme. Tar du med valgkortet , sparer du tid! i forkant av valgdagen finner du oversikt over stemmesteder med adresser og kartreferanser på valglokaler.no

Forhåndstemmesteder og åpningstider vedtas av Valgstyret i forkant av hvert valg. Oversikt over disse finner du på kommunens nettsider når forhåndsstemmeperioden nærmer seg. Forhåndstemmingen starter 10.auguat eller nærmeste virkedag.

Spørsmål? Kontakt oss gjerne:

Epost: valg@bergen.kommune.no
Bystyrets kontor: 55 56 64 04