Gå tilbake til:
Du er her:

Innlevering av listeforslag til stortingsvalget 2017

Listeforslag må være kommet inn til fylkeskommunen innen 31. mars 2017 kl. 12.

Listeforslag ved stortingsvalg
Et listeforslag skal være underskrevet av et visst antall personer. Det er tilstrekkelig med underskrift fra minst to av styremedlemmene i det fylket listen gjelder for partier som ved stortingsvalget i 2013 fikk en oppslutning på minst 500 stemmer i ett fylke eller 5000 stemmer i hele landet. Dette gjelder også for partier som har blitt registeret i Partiregisteret etter stortingsvalget i 2013. For andre partier eller grupper skal listeforslaget være underskrevet av minst 500 personer med stemmerett i fylket.

Listeforslagene for Hordaland skal innleveres til Hordaland fylkeskommune. Les mer på Hordaland fylkeskommune sine nettsider.