Vil du være valgmedarbeider i år?

Valgorganisasjonen søker samfunnsengasjerte personer som syntes det kunne være spennende å være med på å avvikle et valg. Vi trenger både medarbeidere til å jobbe ute i valglokalene på selve valgdagene og medarbeidere til å jobbe med ulike former for forhåndsstemming.

Valgdagene 8. og 9. september
Valgdagen for årets stortings- og sametingsvalg er mandag 9. september. Valgstyret i Bergen har i tillegg bestemt at to stemmelokaler i hver bydel også skal være åpne fra kl. 14.00 – 18.00 søndag 8. september. Opplæringen for de som skal jobbe ute i valglokalene tar mellom en halv og en dag, og blir gjennomført i august 2013.

Forhåndsstemmingen
I forkant av valgdagen er det en fire ukers forhåndsstemmeperiode. I løpet av disse ukene legges det til rette for forhåndsstemming ved 14 faste forhåndsstemmelokaler rundt om i byen, ved en rekke institusjoner og hjemme hos syke og uføre som ikke klarer å ta seg til et stemmelokale. Opplæringen for de som skal jobbe med forhåndsstemmingen tar en halv dag, og blir gjennomført i juni 2013.

Krav til PC-kompetanse
Ved årets valg vil manntallsavkryssingen foregå elektronisk ute i valglokalene. Vi gjør oppmerksom på at som følge av dette stiller vi nå krav til alle våre valgmedarbeidere om at de må kunne beherske vanlig PC-bruk.

Honorering
Godtgjørelsen for en valgfunksjonær inkludert kurs var kr. 3700,- per dag i 2011. Størrelsen på årets honorar vedtas av valgstyret i løpet av våren.

Interessert?
Er dette noe for deg? Da kan du selv melde din interesse ved å følge lenkene under.

Vi trenger informasjon om personalia, kontaktinformasjon, om du har erfaring med å jobbe med valg fra før og hvilke oppgaver du kunne tenke deg å jobbe med. Alt dette blir registrert i vårt nye system for administrering av valgmedarbeidere som heter Mobilise.

Dersom du blir tildelt arbeid som valgmedarbeider i 2013, vil du få tilgang til din egen side i dette programmet, «Min side». Der må du selv vedlikeholde personopplysningene dine og holde deg oppdatert gjennom informasjonen som formidles her.

Alle valgmedarbeidere må gjennomgå obligatorisk opplæring, med varighet mellom en halv til en dag.

  • DEL PÅ: