Gå tilbake til:
Du er her:

Stemmerett og manntall ved kommune- og fylkestingsvalg

Manntallet er en oversikt over alle som har stemmerett. For å kunne stemme må du være innført i manntallet i en kommune.

Stemmerett ved kommunestyre- og fylkestingsvalget har:

  • Norske statsborgere som har fylt 18 år innen utgangen av 2019 og som er, eller har vært, registrert bosatt i Norge.
  • Statsborgere i andre nordiske land som fyller 18 år innen utgangen av 2019, og som er registrert bosatt i Norge innen 30. juni 2019.
  • Andre utenlandske statsborgere som fyller18 år innen utgangen av 2019, og som har vært registrert bosatt i Norge sammenhengende de tre siste årene før valgdagen.

For å kunne stemme må du være innført i manntallet i en kommune.

Er du innført i manntallet?
Alle med stemmerett føres automatisk inn i manntallet i den kommunen der folkeregisteret har registrert deg som bosatt 30. juni i valgåret.

Dersom du flytter til en annen kommune etter 30. juni, er du fortsatt registrert i manntallet og har stemmerett i den kommunen du flyttet fra.

Velgere bosatt i utlandet.
Bor du i utlandet, men har vært registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge i løpet av de siste 10 årene, blir du automatisk ført inn i manntallet i den kommunen der du var registrert da du flyttet fra Norge.

Dersom du ikke har vært registrert bosatt i Norge de siste 10 årene, må du søke din siste bostedskommune om å bli ført inn i manntallet.

Du søker om å bli innført i manntallet ved å skrive under på den omslagskonvolutten som benyttes ved forhåndsstemmegivning utenriks. Forhåndsstemmer du i Norge eller ikke benytter den nevnte omslagskonvolutten, må du søke særskilt. Dette kan gjøres i et vanlig brev eller ved å bruke eget skjema. Søknaden må inneholde en erklæring om at du fortsatt er norsk statsborger.

Søknaden må kommme fram til valgstyret i den kommunen der du sist var registrert i folkeregisteret innen 9. september kl. 21.00.