Gå tilbake til:
Du er her:

Antall forhåndsstemmer i Bergen 2015

Her finner du oversikt over antall mottatte forhåndsstemmer i Bergen for Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015. Tallene oppdateres hver morgen på hverdager.

Innenbys = Velgere som er folkeregistrert i Bergen, og innbyggere som er folkeregistrert i Bergen men har forhåndsstemt i andre kommuner, eller ved utenriksstasjoner i utlandet.

Totalt antall innenbysstemmer pr 11.09 er 45091

Utenbys = Velgere som er folkeregistrert i en annen kommune, men som forhåndsstemmer i Bergen. Disse stemmene sendes til velgerens hjemkommune.

Totalt antall utenbysstemmer pr 11.09 er 5639

Dag

Dato

Innenbys

Utenbys

Totalt pr dag

Tidlig forhåndsstemming

01.07.15 -
07.08.15

379

0

379

mandag

10.08.15

592

17

609

tirsdag

11.08.15

539

15

554

onsdag

12.08.15

469

23

492

torsdag

13.08.15

378

22

400

fredag

14.08.15

355

11

366

lørdag

15.08.15

200

15

215

SUM UKE 33

3015

103

3118

mandag

17.08.15

647

41

688

tirsdag

18.08.15

470

27

497

onsdag

19.08.15

421

29

450

torsdag

20.08.15

425

38

463

fredag

21.08.15

467

32

499

lørdag

22.08.15

256

25

281

SUM uke 34

2686

192

2878

mandag

24.08.15

628

48

676

tirsdag

25.08.15

785

57

841

onsdag

26.08.15

799

39

818

torsdag

27.08.15

641

46

687

fredag

28.08.15

621

45

666

lørdag

29.08.15

531

25

556

SUM UKE 35

4005

260

4265

mandag

31.08.15

2150

273

2423

tirsdag

01.09.15

2195

248

2443

onsdag

02.09.15

2096

222

2318

torsdag

03.09.15

2101

249

2350

fredag

04.09.15

2163

270

2433

lørdag

05.09.15

1441

136

1577

SUM UKE 36

12 146

1398

13544

mandag

07.09.15

3515

412

3927

tirsdag

08.09.15

3450

462

3912

onsdag

09.09.15

4245

507

4752

torsdag

10.09.15

5151

874

6025

fredag

11.09.15

6469

1427

7896

SUM UKE 37

22830

3682

26512