Gå tilbake til:
Du er her:

Stemmerett og manntall ved stortingsvalg

Manntallet er en oversikt over alle som har stemmerett. For å kunne stemme, må du være innført i manntallet i en kommune.

Stemmerett ved stortingsvalget har du dersom

  • du er 18 år eller fyller 18 år innen utgangen av valgåret
  • du er norsk statsborger

For å kunne stemme må du være innført i manntallet i en kommune.

Er du innført i manntallet?
Alle med stemmerett føres automatisk inn i manntallet i den kommunen der folkeregisteret har registrert deg som bosatt den 30. juni i valgåret.

Dersom du flytter til en annen kommune etter 30. juni, er du fortsatt registrert i manntallet og har stemmerett i den kommunen du flyttet fra.

Forhåndsstemme eller stemme på valgdagen?
Forhåndsstemme kan du gjøre i alle landets kommuner, men på valgdagen kan du kun avgi stemme i den kommunen du er manntallsført i.

Velgere bosatt i utlandet.
Bor du i utlandet, men har vært registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge i løpet av de siste ti årene, blir du automatisk ført inn i manntallet i den kommunen der du var registrert da du flyttet fra Norge.

Dersom du ikke har vært registrert bosatt i Norge de siste 10 årene, må du søke din siste bostedskommune om å bli ført inn i manntallet.

Du kan søke om å bli innført i manntallet ved å skrive under på den omslagskonvolutten som benyttes ved forhåndsstemmegivning utenriks. Forhåndsstemmer du i Norge eller ikke benytter den nevnte omslagskonvolutten, må du søke særskilt. Dette kan du gjøre i et vanlig brev eller ved å bruke eget skjema. Søknaden må inneholde en erklæring om at du fortsatt er norsk statsborger.

Dersom du oppholder deg i utlandet, kan du forhåndsstemme i perioden 1. juli til 1. september. Du må selv sørge for å avgi stemmen så tidlig at den når fram til rett kommune før 12. september kl. 17.00.