Gå tilbake til:
Du er her:

Vil du stemme ved sametingsvalget?

Alle samer som er registrert i Sametingets valgmanntall har stemmerett ved sametingsvalget.

Sametingets valgmanntall.
Du kan skrive deg inn i valgmanntallet når som helst, men for at du skal ha stemmerett ved sametingsvalget i 2017, må din innmelding ha kommet til Sametinget innen 30. juni 2017.
Les mer om innmelding i valgmanntallet

Når og hvor kan du stemme?
Stortingsvalget og sametingsvalget foregår samtidig. Er du folkeregistrert i Bergen, kan du både forhåndsstemme og stemme på valgdagen i alle stemmelokalene til kommunen.

Valgkort
De blå valgkortene til sametingsvalget sendes ut i begynnelsen av august til alle som er registrert i valgmanntallet. Valgkortene sendes ut av Sametinget.