Gå tilbake til:
Du er her:

Antall forhåndsstemmer i Bergen 2017 - oppdateres fortløpende

Her finner du oversikt over antall mottatte forhåndsstemmer i Bergen for Stortingsvalget 2017. Tallene oppdateres hver mandag.

Innenbys = Velgere som er folkeregistrert i Bergen, og innbyggere som er folkeregistrert i Bergen men har forhåndsstemt i andre kommuner, eller ved utenriksstasjoner i utlandet.

Utenbys = Velgere som er folkeregistrert i en annen kommune, men som forhåndsstemmer i Bergen. Disse stemmene sendes til velgerens hjemkommune.

Uke

Innenbys

Utenbys

Totalt

Ukene 27-31

749

Uke 32

2480

118

Uke 33

7588

504

Uke 34

8167

915

Uke 35

18699

3697

Uke 36

35780

8023

Totalt

76221

13287