Gå tilbake til:
Du er her:

Valgresultater for Bergen 2017

Her finner du resultatene fra opptellingen av stemmene til stortingsvalget.

På www.valgresultat.no finner du endelig opptellingen av stemmene til stortingsvalget 2017.

Valgresultater

Lenke til resultater for Bergen

Lenke til resultater for hele Norge

Slik foregår opptellingen i Bergen på valgdagen

Foreløpig manuell opptelling av stemmer gjøres ute i de enkelte stemmelokalene og begynner så snart valglokalene stenger klokken 21.00. Dette er en førstegangsopptelling og tallene publiseres løpende på valgresultat.no.

Endelig opptelling begynner så snart stemmesedlene er fraktet fra valglokalene til rådhuset. Her telles stemmesedlene maskinelt. Endelige tall fra de ulike valglokalene offentliggjøres løpende på www.valgresultat.no etter hvert som stemmesedlene er opptalt og godkjent.

Forhåndsstemmer

Maskinell opptelling av forhåndsstemmene starter om morgenen valgdagen. Resultatene offentliggjøres så snart de er klare etter klokken 21.00 når valglokalene stenger.

Endelige resultat

Den maskinelle tellingen av stemmene fortsetter utover natten. Planen er at den endelige opptellingen av alle stemmer ferdigstilles i løpet av ettermiddagen tirsdag 12. september. Resultatene publiseres på www.valgresultat.no.