Gå tilbake til:
Du er her:
  • Forside
  • Politikk
  • Partienes nominasjoner: Hvor stor rolle spiller listeplassering og stemmetillegg egentlig?

Partienes nominasjoner: Hvor stor rolle spiller listeplassering og stemmetillegg egentlig?

I 2010 ble det utarbeidet en brosjyre som kan gi svar på disse spørsmålene.

Brosjyren Partienes nominasjoner kan lastes ned fra nettsidene til regjeringen.
Se lenke under bildet.

Brosjyren har to formål:

  • Å sette søkelyset på partienes og særlig nominasjonskomitéenes nøkkelrolle i arbeidet med å skape en jevnere kjønnsfordeling i kommunestyrer og kommunepolitiske makt-posisjoner.
  • Å vise hvordan nominasjonskomitéene konkret kan gå fram dersom de ønsker å få flere kvinner inn i kommunestyrene.