Gå tilbake til:
Du er her:

Sametingsvalg i Bergen

Sametingsvalget holdes i september hvert fjerde år, samtidig med stortingsvalget. Ved sametingsvalget velges det 39 representanter fra 7 valgkretser. Neste sametingsvalg holdes høsten 2017.

Bergen inngår i Sør-Norge valgkrets (valgkrets 7). Kretsen omfatter fylkene Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland, Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark, Buskerud, Vestfold, Akershus, Østfold, Oppland og Oslo, samt deler av Møre og Romsdal og Hedmark fylker.

Det velges 4 mandater fra Sør-Norge valgkrets og Oslo kommune er opptellingsvalgstyre for denne kretsen.

Sametinget er øverste valgmyndighet ved valg til Sametinget. Hver kommune skal ha et samevalgstyre. I Bergen er det ordinære valgstyret også samevalgstyre.

For å sikre et raskere valgoppgjør, har Sametinget foreslått at i kommuner med mindre enn 30 manntallsførte, skal det kun være mulig å forhåndsstemme. I kommuner med 30 eller flere personer i valgmanntallet, kan en også avgi stemme på valgdagen. Bergen hører til den siste kategorien.

Hvem har stemmerett ved sametingsvalg?

For å kunne stemme ved sametingsvalget, må du registrere deg i Sametingets valgmanntall. Alle samer som er over 18 år eller fyller 18 år i valgåret, har rett til å registrere seg i valgmanntallet.

Du kan kreve deg innført i valgmanntallet dersom du avgir erklæring om at du oppfatter deg selv som same og enten

  • har samisk som hjemmespråk eller
  • har eller har hatt forelder, besteforelder eller oldeforelder med samisk som hjemmespråk eller
  • er barn av person som står eller har stått i manntallet

Samer som er statsborgere i andre nordiske land, kan registrere seg i valgmanntallet dersom de den 30. juni i valgåret står innført i folkeregisteret som bosatt i Norge.

Samer som ikke er fra et nordisk land, kan registrere seg i valgmanntallet dersom de har stått innført i folkeregisteret som bosatt i Norge de tre siste årene før valgdagen. På nettsidene til Sametinget, finner du skjema for innmelding i Sametingets valgmanntall.

Hvordan stemme ved sametingsvalget i Bergen?

Er du innført i Sametingets valgmanntall i Bergen eller en annen kommune, kan du avgi forhåndsstemme ved alle forhåndsstemmelokalene i Bergen kommune.

I du innført i Sametingets valgmanntall for Bergen, kan du avgi stemme ved sametingsvalget samtidig som du stemmer ved stortingsvalget. Du kan avgi stemmene dine i det valglokalet i Bergen som passer best for deg på valgdagen.

Mer informasjon på