Gå tilbake til:
Du er her:

Forhåndsstemme fra utlandet

Dersom du er i utlandet på valgdagen , kan du forhåndsstemme enten i Norge eller i utlandet, på Svalbard og Jan Mayen.

Dette gjelder både for velgere som er bosatt i utlandet, og velgere som oppholder seg midlertidig i utlandet.

Stem i tide

I utlandet kan du forhåndsstemme i i perioden 1 juli til og med nest siste fredagen før valgdagen. Du er selv ansvarlig for å stemme så tidlig at stemmen kommer fram til rett kommune innen en gitt frist! Husk å ta hensyn til postgang.

Det brukes ikke valgkort ved forhåndstemmegivningen i utlandet. Det eneste du trenger å ta med, er legitimasjon.

Hvor kan du forhåndsstemme?

Du kan forhåndsstemme på de fleste norske utenriksstasjoner (ambassader, generalkonsulater og konsulater). På Svalbard oppnevner Sysselmannen forhåndsstemmemottakere.

Brevstemme fra utlandet

Dersom du ikke kan komme deg til en utenriksstasjon, kan du brevstemme. Det vil si at du avgir stemme ved brev uten at en stemmemottaker er til stede ved stemmegivningen. Materiell kan du få tilsendt fra en utenriksstasjon.

Ved brevstemming legger du stemmeseddelen i en stemmeseddelkonvolutt som du limer igjen. Stemmeseddelkonvolutten må deretter legges i en omslagskonvolutt som også limes igjen.

På omslagskonvolutten skal du skrive følgende opplysninger:

 • Navnet ditt
 • Adressen din i Norge
 • Fødselsnummeret ditt (11 siffer)
 • Navn og adresse til valgstyret i hjemkommunen din
 • Tid og sted for stemmegivningen.
 • Underskrift av deg som velger
 • Dersom det er mulig, bør du skaffe et vitne som kan bekrefte riktigheten av det som er påført omslagskonvolutten.

Omslagskonvolutten legger du så i en forsendelskonvolutt og sender den til valgstyret i hjemkommunen din. Er du manntallsført i Bergen, sender du konvolutten til:

 • Valgstyret i Bergen
  Postboks 7700
  5020 Bergen

Stemmerett og manntall

Du må ha stemmerett og stå innført i manntallet for å stemme.

Dersom du bor i utlandet, men har vært registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge en eller annen gang i løpet av de siste 10 årene, blir du automatisk ført inn i manntallet i den kommunen der du var registrert som bosatt, da du flyttet fra Norge.

Dersom du ikke har vært registrert bosatt i Norge de siste 10 årene, må du søke din siste bostedskommune om å bli ført inn i manntallet.

Du søker ved å skrive under på den omslagskonvolutten som benyttes ved forhåndsstemmegivning utenriks.

Dersom du forhåndsstemmer i Norge eller ikke benytter den nevnte omslagskonvolutten, må du søke særskilt. Dette kan gjøres i et vanlig brev eller ved å bruke eget skjema. Søknaden må inneholde en erklæring om at du fortsatt er norsk statsborger.

Søknaden må kommme frem til valgstyret i den kommunen der du sist var registrert i folkeregisteret som bosatt, innen 10. september klokken 17.

Vedlegg