Gå tilbake til:
Du er her:

Forhåndsstemming på institusjoner

I forkant av valgdagen arrangerer Bergen kommune forhåndsstemming på alle sykehjem og på en rekke andre institusjoner.

De siste 2 ukene før valgdagen arrangeres det forhåndsstemming på alle helse- og sosialinstitusjoner i Bergen kommune, og også ved enkelte botilbud for eldre og funksjonshemmede og i fengslene.

Stemmeavlukker

Forhåndsstemmingen foregår ved at et team fra kommunen reiser rundt på institusjonene og setter opp stemmeavlukker. Oversikt over institusjoner og tidspunkt finner ved å klikke på din bydel uner.

Har du spørsmål, kontakt

Arna
Bergenhus
Fana
Fyllingsdalen
Laksevåg
Ytrebygda
Årstad
Åsane

Eller du kan se hele listen her!