Gå tilbake til:
Du er her:

Hos innbyggerservice kan du stemme fra 1. juli!

Ordinær forhåndsstemming starter 12. august, men allerede fra 1. juli kan du forhåndsstemme hos Innbyggerservice i Kaigaten 4.

Ved tidligstemming i perioden fra 1. juli til 9. august er ikke de ordinære stemmesedlene med kandidatnavn klare.

Stemmesedlene som brukes ved tidlig forhåndsstemming, inneholder kun navnene på alle registrerte politiske partier i Norge. Du merker av for det partiet du ønsker å stemme på. Ønsker du å stemme på et parti/gruppe som ikke står på stemmeseddelen, skriver du navnet på partiet/gruppen i det blanke feltet på stemmeseddelen.

Vær oppmerksom på at ikke alle partier stiller til valg i alle fylker. Du kan ikke gjøre endringer i rekkefølge på kandidater eller stryke kandidater hvis du forhåndsstemmer før 12. august.

Åpningstid

Tidlig forhåndsstemming foregår kun hos Innbyggerservice i Kaigaten 4. Åpningstiden er: mandag-fredag klokken 08.00-15.00

Husk å ta med deg legitimasjon når du skal stemme!

Har du spørsmål?

Kontakt oss gjerne: valg@bergen.kommune.no Valgtelefonen: 55 56 64 04.