Gå tilbake til:
Du er her:

Hos Innbyggerservice kan du tidligstemme fra 1. juli

Ordinær forhåndsstemming starter 10. august, men allerede fra 1. juli kan du forhåndsstemme hos Innbyggerservice i Kaigaten 4.

Stemming ved valg inne på Innbyggerservice i Kaigaten 4.
En person forhåndsstemmer på Innbyggerservice.
Bilde: Vibeke Blich

Ved tidligstemming i perioden fra 1. juli til 9. august er ikke de ordinære stemmesedlene med kandidatnavn klare.

Stemmesedlene som brukes ved tidlig forhåndsstemming, inneholder kun navnene på alle registrerte politiske partier i Norge. Du merker av for det partiet du ønsker å stemme på. Ønsker du å stemme på et parti/gruppe som ikke står på stemmeseddelen, skriver du navnet på partiet/gruppen i det blanke feltet på stemmeseddelen.

Vær oppmerksom på at ikke alle partier stiller til valg i alle fylker. Du kan ikke gjøre endringer i rekkefølge på kandidater eller stryke kandidater hvis du forhåndsstemmer før 10. august.

Les mer her om hvilke partier som stiller til valg i Hordaland.

Det er lagt til rette for at alle kan få avlegge stemme i tråd med smittevernreglene. Reglene for valget er også endret midlertidig slik at personer som er i isolasjon eller karantene også kan få stemme. Bergen kommune følger regjeringens veileder for valget.

Åpningstid

Tidlig forhåndsstemming foregår kun hos Innbyggerservice i Kaigaten 4. Åpningstiden er: mandag-fredag klokken 08.00-15.00

Husk å ta med deg legitimasjon når du skal stemme!

Har du spørsmål?

Kontakt oss gjerne: valg@bergen.kommune.no Valgtelefonen: 55 56 64 04.