Gå tilbake til:
Du er her:

Valg og covid-19

Det blir valg 13. september uansett smittesituasjon. Det skal være trygt for alle å stemme. Les mer her om hva som planlegges av tiltak for å unngå smittespredning.

13. september avholdes det stortings- og sametingsvalg. Valgdirektoratet har utarbeidet en smittevernveileder som Bystyrets kontor har tatt utgangspunkt i under planleggingen

Hovedbudskapet i denne er at det skal være trygt å stemme, både for velgerne og for valgmedarbeiderne. Det er satt i verk en rekke tiltak for å redusere sjansen for smittespredning:

  • For å redusere eventuell kødannelse  er det etablert flere forhåndsstemmesteder, og flere av forhåndsstemmestedene har lengre åpningstider. Hvis det oppstår tendens til kø vil vektere bli tilkalt for å organisere køen.
  • Velgere som er i karantene eller isolasjon kan søke om å stemme hjemme helt frem til mandag 13. september klokken 10. Les mer om hjemmestemming her. 
  • Både i forhåndsstemmelokalene og i valgtingslokalene vil valgavlukker og stemmemottakerbord bli plassert slik at man er sikret at avstandsregler overholdes.
  • I alle valglokaler vil det bli laget en egen plan for ekstra renhold. Valgmedarbeiderne vil i tillegg til sine ordinære oppgaver få ansvar for jevnlig å rengjøre/desinfisere de flatene som kan medføre smittespredning.

Les også: bergen.kommune.no/politikk/valg/stemme-hvis-du-er-i-karantene-eller-isolasjon-pa-grunn-av-covid-19

Bystyrets kontor har etablert et samarbeid med medisinskfaglig ekspertise i Samfunnssikkerhetens hus (kommunens beredskapsavdeling), for å få råd og rettledning vedrørende smittevern, blant annet ved utarbeiding av smittevernprosedyrer.