Gå tilbake til:
Du er her:

Slik stemte bergenserne i 2013

Høyre var partiet som fikk mest oppslutning i Bergen. Som nummer to valgte bergenserne Arbeiderpartiet.

Høyre har tradisjon for god oppslutning i Bergen, og det fikk de også under årets valg. Partiet endte med 33,6 prosent av stemmene, som er 6,8 prosent over landsgjennomsnittet. Landets største parti, Arbeiderpartiet, ble valgt som nummer to i Bergen.

FrP tredje størst
Fremskrittspartiet ble nummer tre på landsbasis. Det ble de også i Bergen, men valgresultatet viser at Frp her ligger 3,1 prosent under landsgjennomsnittet i oppslutning.

SV, Venstre og Miljøpartiet De Grønne skiller seg for øvrig ut andre veien, med et resultat i Bergen som ligger over landsgjennomsnittet. For SVs del lå oppslutningen 2,3 prosent over gjennomsnittet, for de to andre henholdsvis 1,7 og 1,2 prosent.

Høyre øker mest
Sammenliknet med valget i 2009, er det Høyre som øker mest i Bergen – med en økning på nesten elleve prosent siden forrige stortingsvalg. Arbeiderpartiet og Frp har begge hatt en betydelig nedgang i byen mellom de syv fjell.

God valgdeltakelse i Bergen
Valgdeltakelsen i Bergen i 2013 var på 81 prosent. Dette er en økning fra 2009, da fremmøteprosenten var 78,7 prosent.

Nettside for alle valgresultat
Kommunal og regionaldepartementet (KRD) samarbeider med Statistisk sentralbyrå (SSB) om en egen database for valgresultater. Kommunene rapporterer sine valgresultater til et felles valgadministrasjonssystem, EVA. Herfra overføres resultatene til departementets valgresultatdatabase. Klikk på lenkene til høyre for å se landsgjennomsnitt og resultat for Bergen.

Valgstyret godkjenner
Valgoppgjøret for stortingsvalget i Bergen kommune 2013 ble godkjent i valgstyrets møte onsdag 11. september.

Se saksdokumentene her