Gå tilbake til:
Du er her:

Mandatfordeling i bystyret 2015-2019

Sjekk mandatfordelingen i bystyret i Bergen og hvem som ble valgt inn.

Fordeling mellom partiene

Bergen bystyre vil ha følgende sammensetning i neste periode (i alfabetisk rekkefølge):

 • Arbeiderpartiet: 26 representanter
 • Demokratene i Norge: 0 representanter
 • Feministisk Initiativ: 0 representanter
 • Folkemakten: 0 representanter
 • Fremskrittspartiet: 6 representanter
 • Høyre: 15 representanter
 • Kristelig Folkeparti: 4 representanter
 • Kystpartiet: 0 representanter
 • Miljøpartiet De Grønne: 4 representanter
 • Partiet De Kristne: 0 representanter
 • Pensjonistpartiet: 0 representanter
 • Rødt: 2 representanter
 • Senterpartiet: 1 representant
 • Sosialistisk Venstreparti: 5 representanter
 • Venstre: 4 representanter

Navn på kandidatene

Kandidatene som er valgt inn for hvert parti, kan lastes ned her.
(Kandidatene som er merket med to stjerner, er de som vil sitte i det nye bystyret. Vararepresentantene er merket med én stjerne).