Gå tilbake til:
Du er her:

Høy valgdeltagelse i Bergen i 2017

Valgdeltakelsen økte ved årets stortingsvalg med 0,8% sammenliknet med stortingsvalget i 2013.

Blant de 5 største byene opplevde 3 en nedgang i valgoppslutningen sammenlignet med Stortingsvalget i 2013. Bergen hadde en oppgang på 0,8 prosentpoeng, noe som også innebærer at Bergen har den høyeste valgdeltagelsen av de store byene.

2013

2017

Endring

Bergen

81

81,8

0,8

Stavanger/Sandnes

77,9

78,1

0,3

Oslo

80,3

80,2

-0,1

Drammen

76,2

75,9

-0,3

Trondheim

80,7

80,1

-0,6

På www.valgresultat.no finner du endelig opptellingen av stemmene til stortingsvalget 2017.

Valgresultater

Lenke til resultater for Bergen

Lenke til resultater for hele Norge