Gå tilbake til:
Du er her:

Antall forhåndsstemmer i Bergen 2019 - oppdateres hver uke

Her finner du oversikt over antall mottatte forhåndsstemmer i Bergen for Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019. Tallene oppdateres hver mandag!

Innenbys = Velgere som er folkeregistrert i Bergen, og innbyggere som er folkeregistrert i Bergen men har forhåndsstemt i andre kommuner, eller ved utenriksstasjoner i utlandet.

Utenbys = Velgere som er folkeregistrert i en annen kommune, men som forhåndsstemmer i Bergen. Disse stemmene sendes til velgerens hjemkommune.

Se antall forhåndstemmer 2017 her

Se antall forhåndsstemmer 2015 her

Dag

Dato

Innenbys

Utenbys

Totalt pr. dag/uke

Tidlig forhåndsstemming

1.7.19-9.8.19

851

0

851

Mandag

12.8.19

1364

46

1410

Tirsdag

13.8.19

1511

41

1552

Onsdag

14.8.19

1347

50

1397

Torsdag

15.8.19

1234

50

1284

Fredag

16.8.19

1044

45

1089

Lørdag

17.8.19

754

42

796

Sum

8101

274

8379

Mandag

19.8.19

1678

89

1767

Tirsdag

20.8.19

1907

92

1999

Onsdag

21.8.19

1637

108

1745

Torsdag

22.8.19

1583

82

1665

Fredag

23.8.19

1466

87

1553

Lørdag

24.8.19

1121

81

1201

Sum

9392

539

9931

Mandag

26.8.19

2356

334

2690

Tirsdag

27.8.19

2330

317

2647

Onsdag

28.8.19

2548

351

2899

Torsdag

29.8.19

3097

372

3469

Fredag

30.8.19

2790

450

3240

Lørdag

31.8.19

2080

177

2257

Sum

15201

2001

17202

Mandag

2.9.19

4647

579

5226

Tirsdag

3.9.19

5445

866

6311

Onsdag

4.9.19

6386

902

7288

Torsdag

5.9.19

7713

1246

8959

Fredag

Sum