Gå tilbake til:
Du er her:

Antall forhåndsstemmer i Bergen 2017

Her finner du oversikt over antall mottatte forhåndsstemmer i Bergen for Stortingsvalget 2017.

Innenbys = Velgere som er folkeregistrert i Bergen, og innbyggere som er folkeregistrert i Bergen men har forhåndsstemt i andre kommuner, eller ved utenriksstasjoner i utlandet.

Utenbys = Velgere som er folkeregistrert i en annen kommune, men som forhåndsstemmer i Bergen. Disse stemmene sendes til velgerens hjemkommune.

Dag

Dato

Innenbys

Utenbys

Totalt pr. dag

Tidlig forhåndsstemming

3.7-9.8

749

27

776

Torsdag

10.8

998

44

1044

Fredag

11.8

983

45

1028

Lørdag

12.8

497

29

526

Sum uke

2478

118

2598

Mandag

14.8

1511

60

1571

Tirsdag

15.8

1468

99

1567

Onsdag

16.8

1296

86

1382

Torsdag

17.8

1404

96

1500

Fredag

18.8

1167

95

1262

Lørdag

19.8

742

68

810

Sum uke

7588

504

8092

Mandag

21.8

1589

125

1714

Tirsdag

22.8

1321

172

1493

Onsdag

23.8

1389

168

1557

Torsdag

24.8

1574

150

1724

Fredag

25.8

1435

173

1608

Lørdag

26.8

859

127

986

Sum uke

8167

915

9082

Mandag

28.8

3019

458

3477

Tirsdag

29.8

3499

654

4153

Onsdag

30.8

3805

675

4480

Torsdag

31.8

3588

630

4218

Fredag

1.9

3824

934

4758

Lørdag

2.9

2073

346

2419

Sum uke

19808

3697

23505

Mandag

4.9

4947

991

5938

Tirsdag

5.9

5703

1164

6867

Onsdag

6.9

7101

1467

8568

Torsdag

7.9

8251

1920

10171

Fredag

8.9

9778

2481

12259

Sum uke

35780

8023

43803

Sent innkommet

1651

3

Sum

76221

13287

89277