Gå tilbake til:
Du er her:

Valgresultat for kommunestyrevalget 2007

Slik ble sammensetningen av Bergen bystyre 2007-2011. Her finner du også slengeroppgjør for alle partiene og kandidatkåringen.

De ulike partienes representasjon i Bergen bystyre 2007-2011 ble som følger: Mandatfordelingen for partiene er (i alfabetisk rekkefølge)

  • Arbeiderpartiet: 16 representanter
  • Fremskrittspartiet: 14 representanter
  • Høyre: 18 representanter
  • Kristelig Folkeparti: 4 representanter
  • Pensjonistpartiet: 1 representanter
  • Rød Valgallianse: 3 representanter
  • Senterpartiet: 2 representanter
  • Sosialistisk Venstreparti: 5 representanter
  • Venstre: 4 representanter