Gå tilbake til:
Du er her:

Vel overstått valg i Bergen.

Stemmene i Bergen er ferdig opptelt. Les mer om resultatet her.

Mandag 13. september var det stortings- og sametingsvalg i Bergen (og Norge).  I Bergen er det 206 947 stemmeberettigete og  det var 165 545 som valgte å bruke stemmeretten, det gir en fremmøteprosent på 80, noe som er over gjennomsnittet for landet. For hele Norge var fremmøteprosenten 77,7.

I år var det spesielt mange som valgte å forhåndsstemme, hele 64% hadde stemt før valgdagen. Andelen som har forhåndsstemt har vært økende de siste årene, og pandemien har mest sannsynlig gjort at det var rekordmange i år.

For Bergen sin del gjør valgresultatet at byens øverste leder, ordføreren, er valgt inn på Stortinget. Dette betyr at bystyret i Bergen må velge ny ordfører, dette vil bli gjort i neste bystyremøte som er 22. september. Følg gjerne møte her:

bergen.kommunetv.no

For fullstendige valgresultat for Bergen og Norge, se her:

Valgresultater