Gå tilbake til:
Du er her:

Her finner du resultatene fra opptellingen av stemmene til kommunestyre- og fylkestingsvalget.

Kommunal og moderniseringsdepartementet (KMD) har en database for valgresultat. Kommunene rapporterer sine valgresultater til KMD og de publiseres løpende.

På www.valgresultat.no kan du følge med på resultatene fra opptellingen av stemmene til kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 etter hvert som de innrapporteres. Forhåndsstemmetallene er klare allerede litt etter kl. 21.

Valgresultater

Valgdeltakelsen i Bergen kommune var på 61,6 %.

Lenke til valgresultat for Bergen

Lenke til landsresultat

For å finne antall stemmer og endring fra forrige valg klikk på symbolet til høyre på den sorte overskriften (resultat/foreløpige resultat) over den prosentvise oversikten. Da kan du velge og også vise antall stemmer og endring siden sist kommunestyrevalg

Slik foregår opptellingen i Bergen på valgdagen

Foreløpig manuell opptelling av stemmer gjøres ute i de enkelte stemmelokalene og begynner så snart valglokalene stenger klokken 21.00. Dette er en førstegangsopptelling og tallene publiseres løpende på valgresultat.no.

Endelig opptelling begynner så snart stemmesedlene er fraktet fra valglokalene til rådhuset. Her telles stemmesedlene maskinelt. Endelige tall fra de ulike valglokalene offentliggjøres løpende på www.valgresultat.no etterhvert som stemmesedlene er opptalt og godkjent.


Forhåndsstemmer

Maskinell opptelling av forhåndsstemmene starter om morgenen valgdagen. Resultatene offentliggjøres så snart de er klare etter kl 21 når valglokalene stenger.

Endelige resultat

Den maskinelle tellingen av stemmene fortsetter utover natten. Planen er at den endelige opptellingen av alle valgtingsstemmer (stemmer avgitt på valgdagen) inkludert slengere og personstemmer ferdigstilles i løpet av formiddagen tirsdag 15. september. Resultatene publiseres på www.valgresultat.no.

Valgstyret skal etter planen ha et møte den 17. september hvor de skal godkjenne valgstyrets protokoll.

Valget godkjennes i første konstituerende møte i Bergen bystyre 28. oktober.