Tubakuba og noen andre utleieobjekter er fremdeles stengt som et tiltak mot spredning av koronaviruset.

Søknader som legges inn vil bli behandlet, men man kan påregne noe forlenget saksbehandlingstid.

Finn lokaler, anlegg eller utstyr til din aktivitet!

!find available resources
!reset filter
Upcoming events
!view all events
Search results
!town part
Facilities
Activities (2018)
Utstyr
Kapasitet
!reset filters
!to application site
!show more results
Application basket