Bygning

Fana kulturhus LINKEN

Fana Kulturhus Linken


LINKEN, ungdomsetasjen i Fana kulturhus, inneholder kafe, dansesal/medieverksted, designrom/systue, tre bandrom og et lydstudio. 
Her arrangeres det kurs i dans, video, musikkproduksjon, gitar, bassgitar og trommer. Lydstudio og bandrom brukes flittig av artister og band. 
Se på kalender når det er ledige tider og fyll ut søknadsskjema dersom du ønsker å bruke lokale i LINKEN. Søknad har opptil 3 dagers behandlingstid


OBS! 
LINKEN, er forbeholdt aktivitet for barn og unge. 
I tilfelle hvor barn og unge prioriteres, kan øvrige leietagere måtte flytte sin aktivitet i tid og rom.
Fana kulturhus forbeholder seg retten til å kansellere bookinger på kort varsel pga, smittevern.


LINKEN 2021/22

-Linken har restriksjoner på antall personer som kan oppholde seg i hvert rom.
-Linkens Bandrom er åpne for booking.
 
-Det anbefales å sette seg godt inn i rutiner for sikker gjennomføring av aktivitet.

Følg med på Fana Kulturhus sine Facebook sider og på Bergen kommunes nettsider for oppdateringer.

 

OBS. Øvingslokaler er unntatt fra gratis kulturlokaler for frivillige organisasjoner og andre.

  1. Barn/ungdom til og med 25 år kr. 50,-/time.
  2. Voksne kr. 100,-/time.
  3. Øvrige leietagere Kr. 150.-/time
  4. Lydstudio er gratis for ungdom til og med 25 år.
  5. Se ellers Leiebetingelser, branninstruks og prisliste.
  6. Se spesielle retningslinjer på grunn av smittevern.
  7. Aktivitetskortet hos Bergen kommune kan benyttes til å dekke leiekost for bandrom og studio.

Forsikre deg om at søknaden blir fullført og sendt inn, vi opplever at noen søkere ikke fullfører siste innsending og dermed ikke får sin søknad vurdert. 

07:00 - 23:00

Til leie

Tilrettelagt for:
Fasiliteter:
  • Utleid
  • Ledig
Tildeling
Interntildeling
Arrangement
Søknadskurv