- Søk ledig tid/informasjon om hva som skjer
Beskrivelse

Velkommen til Damsgård skole! Den nye skolen sto klar og ble tatt i bruk i august 2018, og har plass til 450 elever. Damsgård skole er en barneskole som ligger i Herman Gransvei på Laksevåg.

På ettermiddag/kveld kan flere av de flotte og trivelige lokalene i bygget disponeres til kulturaktivitet.

Kulturlokalene er først og fremst beregnet til kulturaktivitet for barn og unge, og aktivitet i regi av frivillige lag/organisasjoner. Barn, unge, lag og organisasjoner fra nærmiljøet prioriteres. Utleien følger skoleruten, dvs. at lokalene i utgangspunktet er stengt for ordinær aktivitet i alle skoleferier og i forbindelse med helligdager.

 

Kulturlokalene som kan leies er:

  • Samlingsrom:  Lokale som egner seg godt til møter, matlaging og diverse kurs/aktiviteter. Utstyrt med flere sitteplasser og bord, smartboard, prosjektor og lerret, og et lite kjøkken.
  • Dansesal: Lokale med parkettgulv, speil, dansebarrer, lyd- og lysanlegg og annet teknisk utstyr.
  • Øvingsrom 1 er utstyrt med trommesett, forsterkere til gitar og bass.
  • Øvingsrom 2 er utstyrt med piano, forsterkere til gitar og bassgitar.
  • Gymsal: Utstyrt med basketballnett, nedfellbar scene, liten klatrevegg for de minste, og skillevegg med mulighet for å dele salen i to.
  • Auditorium: Her finnes både smartboard og prosjektor med lerret og lydanlegg.
  • Vrimleområde: Stort lokale, med flere sitteplasser og bord. Her er også prosjektor, lerret og lydanlegg. Det er heis tilgjengelig for rullestolbrukere, som kan benyttes fra underetasjen og opp til dette lokalet.

 
Les mer om de ulike lokalene på «Bookbare ressurser», lenger nede på siden.

Tilgang

       - Lokalene på Damsgård skole disponeres til undervisning og SFO fra kl. 08.00-16.30. Lokalene kan derfor leies fra kl. 16.30-22.00.
 
       - For å benytte seg av lokalene på Damsgård skole, må man søke om å få tildelt tid. Dette gjøres via Aktivby (www.bergen.kommune.no/aktivby), der man fyller ut et søknadsskjema.

       - Faste ukentlige brukere legges som hovedregel inn for et skoleår om gangen. Leieavtalen blir fornyet ved ny søknad i Aktivby ved hvert semester. Andre brukere sender søknad fortløpende.  
         Når man får godkjent søknaden (innen 1-3 virkedager) kan man ta i bruk det lokalet man har booket. Søker får beskjed om søknad er akseptert eller avvist per e-post.

       - Nøkkel/nøkkelbrikke: Leietaker trenger ikke nøkler eller nøkkelbrikke til bygget/lokaler. Bygget har husvert som er tilstede mandag-fredag fra kl. 16.30, så sant det er aktivitet booket inn i kalender. Husverten har ansvar for å slippe brukerne inn i bygget/  lokalene.

- Et vilkår for å leie er at leietaker setter seg godt inn i leiebetingelser, ordensregler og branninstruks. Dette finner du lenger nede på siden, under "Dokumenter"

- Leietakere har selv ansvar for rigging/rydding av lokaler før/etter bruk, og er selv ansvarlig for å beregne tid til dette i leietiden. Lokalene må kostes/ryddes etter bruk.

- Skal man benytte teknisk utstyr (f.eks. nedfellbar scene, lyd/lys-anlegg) må dette avtales i god tid på forhånd. Det er ikke teknisk bemanning tilgjengelig for leie. Leietaker må selv sørge for å ha med bemanning med kompetanse, eller som har fått opplæring i bruk av utstyret på forhånd.

- Det er ikke tillatt med alkohol eller andre rusmidler på bygget.

- Alle gjenstander/eiendeler blir satt igjen på leietakers egen risiko.


- Det er ikke mulig å oppbevare utstyr som brukes under aktivitet til neste gang lokalet blir tatt i bruk.

 

For spørsmål og andre henvendelser knyttet til utleie på Damsgård skole, kontakt utleieansvarlig fra Fyllingsdalen og Laksevåg kulturkontor.

Kontaktinformasjon

- Meldig til saksbehandler for bygg
Hjemmeside
https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinger/skoler/damsgard-skole
Besøksadresse
Herman Grans vei 2
5162 Laksevåg
LAKSEVÅG BYDEL

Bookbare ressurser

Brukere av bygg/anlegg

Dokumenter