Beskrivelse

Elvetun Ungdomshus

Huset driftes av Fyllingsdalen og Laksevåg Kulturkontor.
Huset rommer to øvingsrom, studio, storsal, møterom, verksted og Vestkant Trial.

Huset kan leies av lag og organisasjoner til kulturaktiviteter for barn og unge. Elvetun leies ikke ut til private sammenkomster og lukkede arrangementer.

Mer info:
Christoffer.pedersen@bergen.kommune.no
Epost: christoffer.pedersen@bergen.kommune.no
Tlf: 55 56 96 20

Kontaktinformasjon

Hjemmeside
https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinger/fyllingsdalen-og-laksevag-kulturkontor
E-Post
christoffer.pedersen@bergen.kommune.no
Telefon
55 56 96 20
Besøksadresse
Elvetun 21
5071 Loddefjord
Laksevåg

Bookbare ressurser

Brukere av bygg/anlegg

Dokumenter