Bygning

FYSAK Melkeplassen

Med fokus på egenorganisert aktivitet:

Ved å tilrettelegge for unge og aktive mennesker som ønsker å drive med sin aktivitet, på sin måte, skapes en attraktiv arena og en møteplass for ungdom fra hele byen.

Mandag - Fredag 15:30 - 21:00

Lørdag  - Søndag 12:00 - 17:30

Homepage: https://www.fysakbergen.no
E-Mail: fysak@bergen.kommune.no
Phone: 55569910

For rent

Activities (2018):
Facilities:
  • Leased
  • Available
*) Forenklet booking uten manuell saksbehandling
Application basket