Bygning

Stemmemyren idrettshall

Stemmemyren består av idrettshall og svømmehall. Idrettshallen er byens hovedarena for volleyball og har 6 garderober. Svømmehallen har 2 garderober.
Det er ekstra oppvarmet vann i bassenget tirsdager og onsdager tilpasset helsesport. Det er 10 meter skytebane i kjelleren.

Hjemmeside: https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinger/idrettsservice
E-Post: postmottak.idrettsservice@bergen.kommune.no
Telefon: 53035690 / 94501790

Til leie

Tilrettelagt for:
Fasiliteter:
  • Utleid
  • Ledig
Tildeling
Interntildeling
Arrangement
Søknadskurv