- Søk ledig tid/informasjon om hva som skjer
Beskrivelse

Ungdommens Hus ligger i Herman Gransvei på Laksevåg. Huset rommer en storsal m/kjøkken, 7 øvingsrom og studio.

Det finnes øvingsrom med timeleie og faste øvingsrom for artister/ band som bruker eget utstyr. Timeøvingsrommene er fullt utstyrt med trommesett, bass- og gitarforstere og sanganlegg.

Storsalen er lys og trivelig, og egner bra til dans.

Rommene kan bookes gjennom Aktiv By
www.bergen.kommune.no/aktivby

Kontaktinformasjon

Hjemmeside
https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinger/fyllingsdalen-og-laksevag-kulturkontor
E-Post
benjamin.hogstad@bergen.kommune.no
Telefon
55569603
Besøksadresse
Herman Gransvei 6
5163 Laksevåg
Laksevåg

Bookbare ressurser

Brukere av bygg/anlegg

Dokumenter