Bygning

Ungdommens Hus


Ungdommens Hus ligger i Herman Gransvei på Laksevåg. Huset rommer en storsal m/kjøkken, 7 øvingsrom og studio.

Det finnes øvingsrom med timeleie og faste øvingsrom for artister/ band som bruker eget utstyr. Timeøvingsrommene er fullt utstyrt med trommesett, bass- og gitarforstere og sanganlegg.

Storsalen er lys og trivelig, og egner bra til dans.

Rommene kan bookes gjennom Aktiv By
www.bergen.kommune.no/aktivby

Hjemmeside: https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinger/fyllingsdalen-og-laksevag-kulturkontor
E-Post: benjamin.hogstad@bergen.kommune.no
Telefon: 55569603

Tildeling
Interntildeling
Arrangement
Handlekurv