Bygning

Nordnes bydelshus

NORDNES BYDELSHUS ER ÅPNET OPP IGJEN MED REDUSERT UTLEIE PGA.KORONA SITUASJONEN. SJEKK BERGEN.KOMMUNE.NO FOR MER INFORMASJON.

Nordnes bydelshus rommer en rekke ulike aktiviteter og aktører. I første etasje finner du Klosteret barnehage, samt selskapslokaler og kjøkken tilhørende Klosteret mat og vin. Andre etasje består av kulturlokaler forvaltet av Bergenhus og Årstad kulturkontor - lokalene er i daglig bruk av en rekke lag og organisasjoner, bl.a. flere kor med fast øvingstid.
Huset kan leies av lag og organisasjoner til kulturaktiviteter for barn og unge. Det leies også ut til private / lukkede sammenkomster.

Mer info:

Kari Sandtorv

Epost: kari.sandtorv@bergen.kommune.no

Tlf: 55 56 42 12 / 48072432

 

E-Post: kari.sandtorv@bergen.kommune.no
Telefon: 55 56 4212 / 48072432

Til leie

Tilrettelagt for:
Fasiliteter:
  • Utleid
  • Ledig
Tildeling
Interntildeling
Arrangement
Søknadskurv