Bygning

Nordnes bydelshus

NORDNES BYDELSHUS 

Nordnes bydelshus rommer en rekke ulike aktiviteter og aktører. I første etasje finner du Klosteret barnehage, samt selskapslokaler og kjøkken tilhørende Klosteret mat og vin. Andre etasje består av kulturlokaler forvaltet av Bergenhus og Årstad kulturkontor - lokalene er i daglig bruk av en rekke lag og organisasjoner, bl.a. flere kor med fast øvingstid.
Huset kan leies av lag og organisasjoner til kulturaktiviteter for barn og unge. Det leies også ut til private / lukkede sammenkomster. Priser finnes i leiebetingelser i elektronisk søknadskjema.

Mer info:

Kari Sandtorv

Epost: kari.sandtorv@bergen.kommune.no

Tlf: 55 56 42 12 / 48072432

 

Homepage: https://www.aktiv-kommune.no
E-Mail: kari.sandtorv@bergen.kommune.no
Phone: 55 56 4212 / 48072432

For rent

Activities (2018):
Facilities:
  • Leased
  • Available
*) Forenklet booking uten manuell saksbehandling
Allocation
Booking (2018)
Event
Application basket