Skate og BMX

Retningslinjer for bruk og booking på Fysak

 • Det er igjen en øvre grense på 19 år for å booke tid på Fysak. (Ingen adgang for de f.o.m. fylte 20 år)

 • Alle må være selvstendig nok til å være på Fysak alene.

 • Foreldre/ voksne kan ikke følge med/ vente inne. («Familietid» i skatehall utgår under gjeldende retningslinjer).

 • Booking for flere personer gjelder kun foreldre som booker for barn.

 • Alle må vise kvitteringen på mobilen eller oppgi mobilnummeret som ble brukt til bookingen.

 • Kun en booking per dag.

 • Avbestill dersom du ikke kan kommer (Gjøres på samme sted som du booket).

 • Møter du ikke opp mister du retten til å booke (Gjelder ikke om du har avbestilt).

 • Det er ikke lov å drive andre aktiviteter enn den som er booket.

 • Følg smittevernsreglene.

Ved å booke tid bekrefter du å ha lest og godtar retningslinjene for bruk og booking av Fysak

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/smittevern-for-idrett-covid-19

 • Egenorganisert
 • Kapasitet 1-8

Mandag - Fredag 15:30 - 21:00

Lørdag  - Søndag 12:00 - 17:30

epost fysak@bergen.kommune.no

Telefon 55569910

Hjemmeside fysakbergen.no

Facebook Fysak Bergen

Tildeling
Interntildeling
Arrangement
Søknadskurv