Skate og BMX - over 20 år

  • Selvorganisert
  • Kapasitet 1-10

Åpningstider:
Mandag – fredag 15:30 - 21:15

Lørdag – søndag 12:00 – 17:45

(Egne åpningstider ved arrangement)

Hjemmeside: https://www.fysakbergen.no
E-Post: fysak@bergen.kommune.no
Telefon: 53 03 96 90 / 945 01 436

Tildeling
Interntildeling
Arrangement
Søknadskurv