Parkour- og hopperom - over 20 år

  • Selvorganisert
  • Kapasitet 1-10

Mandag - Fredag 15:30 - 21:00

Lørdag  - Søndag 12:00 - 17:30

Hjemmeside: https://www.fysakbergen.no
E-Post: fysak@bergen.kommune.no
Telefon: 55569910

Tildeling
Interntildeling
Arrangement
Søknadskurv