Parkour- og hopperom - over 20 år


Kun for 20 år og over. Maks. 10 stk.

Retningslinjer for bruk og booking på Fysak:

·      -  Alle må vise kvitteringen på mobilen eller oppgi mobilnummeret som ble brukt til bookingen.

·      -  Kun en booking per dag.

·       - Avbestill dersom du ikke kan kommer (Gjøres på samme sted som du booket).

·       - Møter du ikke opp, kan du miste retten til å booke (Gjelder ikke om du har avbestilt).

·      -  Det er ikke lov å drive andre aktiviteter enn den som er booket.

·       - Følg smittevernsreglene.

Ved å booke tid bekrefter du å ha lest og godtar retningslinjene for bruk og booking av Fysak

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/smittevern-for-idrett-covid-19

  • Selvorganisert
  • Kapasitet 1-20

Mandag - Fredag 15:30 - 21:00

Lørdag  - Søndag 12:00 - 17:30

Homepage: https://www.fysakbergen.no
E-Mail: fysak@bergen.kommune.no
Phone: 55569910

Allocation
Booking (2018)
Event
Application basket